yutaokuda Solo Exhibition

November 14 - November 19, 2017

Gallery Blanka / Nagoya, Japan